de-xuat-hoan-thue-gtgt-cho-nguoi-nuoc-ngoai-khong-co-ho-chieu

Đề xuất hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài không có hộ chiếu

Đề xuất hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài không có hộ chiếu

Bình luận