Dịch vụ khác

Dịch vụ giấy phép lao động giá rẻ

Chính phủ hiện nay đang tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người lao động nước ngoài sống và làm việc lâu dài tại Việt Nam, cụ thể là có Nghị định 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt …