Thị thực sân bay

Xin công văn tại sân bay (Approval letter on arrival)

Việt Nam là một trong những quốc gia hiếu khách nhất trên thế giới. Một trong những dấu hiệu nhận biết là việc cấp công văn tại sân bay (Approval letter upon arrival). Bạn có thể xin tại sân bay cho trường hợp bạn tự làm hoặc thông …