thong-tu-272007tt-bca-huong-dan-viec-cap-sua-doi-ho-chieu-pho-thong-o-trong-nuoc-theo-nghi-dinh-1362007nd-cp

Thông tư 27/2007/TT-BCA: Hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP

Thông tư 27/2007/TT-BCA: Hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP

Bình luận