Thủ tục visa

Gia hạn visa nhanh (urgent visa renewal)

Hiện nay nhu cầu làm visa nhanh gia tăng, tuy số lượng người làm visa đang giảm. Trong bài viết này nêu lên các trường hợp thông thường khi Gia hạn visa nhanh (urgent visa renewal) và thời gian xử lý là bao lâu, chi phí phát sinh …