Tư vấn hộ chiếu-visa nhanh

Dịch vụ visa hộ chiếu NHANH tại Sài Gòn

Đây là 2 dịch vụ thật ra tách bạch nhau, không liên qua gì nhau. Hộ chiếu có trước sau đó mới làm visa. Hộ chiếu do quốc gia người có quốc tịch đó cấp, còn visa là do một quốc gia khác cho phép người xin được …